Mennyire hasznos a bibliamagyarázat?

  • 2018. február 23. péntek
  • By Admin: rendgazd
  • Comment: 0
Bibliamagyarázat

Az ember folyamatosan akadályokba ütközik minden téren. Nemcsak a hétköznapi életben kell megküzdeni a problémákkal és a kétségekkel, hanem olykor még a hitvilágban is. Amikor a vallásról beszélünk, akkor számos embertípusra utalhatunk, mint tipikus példára. Sokan vannak, akiket egyáltalán nem érdekel a bibliamagyarázat, mert mindent úgy fogadnak el, ahogyan abban írva vagyon. Azonban ilyenkor felvetődik az a kérdés, hogy mégis mi van a nagyszámú ellentmondásokkal, amelyeknek létezését tagadni sem lehet.

Akkor azok mégis, hogyan épülnek be az egész rendszerbe? Maga a Szentírás tehát megkérdőjelezhetetlen vagy vannak benne kiskapuk, amiket kihasználhatunk? Ekkor alkalmazható a bibliamagyarázat, mint hiteles eszköz. Sajnos azt kell mondanunk, hogy az átlagos emberek nagytöbbsége, akik bár vallásgyakorlónak nevezik magukat, még csak nem is olvasták egyszer sem az írásokat. Ha mégis megteszik, akkor bizony felvetődnek a kérdések, amelyeknek megválaszolására a bibliamagyarázat szolgál. Amennyiben kicsit jobban megnézzük, akkor maga Isten hírnökei is, a papok képében ezt teszik.

Kiragadnak egy részt, általában valamilyen jól ismert történetet és azt elkezdik boncolgatni, kiegészíteni, mesélni róla. Itt aztán már előtérbe kerül a teológia, vagy más néven, a hittudomány. Amióta léteznek írások, mindig voltak olyan körök, szakavatott emberek, akik annak szentelték életüket, hogy részletekbe menően utánajárjanak az igazságnak, vagy éppen őrizzék azt. Ez egyáltalán nem egyszerű, főként a mai világban, amikor minden népnek, de olykor már külön csoportoknak is megvan a maguk dogmája.

A teológia ugyanakkor egyre inkább mélyreható szakággá vált és a képviselőinek van bőven dolga. Természetesen sokkal szerteágazóbb témáról van szó, mint azt gondolnánk, mert nemcsak a különböző források kutatása a teológia lényege, hanem azoknak összehasonlítása, olykor egymásba integrálása, vagy éppen beillesztése azoknak a modern felfogásba. Érdekes témák sokasága, amelyekről órákat, napokat, éveket lehetne beszélni. Mélyedjünk el a részletekben a puertadeltibor.com oldalon!